Dziękujemy naszym partnerom i pomagającym

…za umieszczenie naszych plakatów:

Keine Fotobeschreibung verfügbar.
Biblioteka Albertus-Magnus
https://frag-biene.eu/wp-content/uploads/2020/11/grafik-1.png
Sebastian Hänel (druk artystyczny oraz introligatornia)

…za artykuł (po niemiecku):

https://www.pfarrei-goerlitz.de/wp-content/uploads/2019/01/logo_wenzel_gr-2.jpg
W liście do parafian nr 34 (S. 22-24) Katolockiej parafii pod wezwaniem św. Wacława
News - VIDES Freiwilligendienst im Ausland
W roczniku 2020 organizacji VIDES (S. 23)