Szkoła St. Anne’s Skills Training Institute

The School

Szkoła Zawodowa z internatem – St. Anne’s Skills Training Institute – prowadzona jest przez siostry salezjanki i kształci dziewczyny, które skończyły ósmą lub dziesiątą klasę w szkole państwowej w jakimkolwiek regionie prowincji. Ponieważ system szkolnictwa nie jest w Papui – Nowej Gwinei dostatecznie rozwinięty, tylko połowa uczniów może po ósmej lub po dziesiątej klasie kontynuować naukę. Dla pozostałych edukacja się kończy. Konsekwencją takiego stanu rzeczy jest przedwczesne zakładanie rodzin, co – ze względu na niskie kwalifikacje zawodowe– skutkuje pogłębiającym się ubóstwem oraz społecznym wykluczeniem.

A przecież potencjał pomijanych w ten sposób w systemie szkolnym dzieci jest ogromny. Dlatego St. Anne’s Skills Training Institute (SASTI) daje co roku szansę  100 uczennicom na zdobycie po dwóch latach uznawanego przez państwo certyfikatu. Dziewczyny mogą wybierać spośród trzech kierunków kształcenia: gastonomii, krawiectwa oraz administracji biurowej. Po ukończeniu nauki mają szansę znalezienia pracy w położonej niedaleko stolicy prowincji – Alotau, założenia własnej małej firmy lub nawet zatrudnienia poza prowincją.

Jedną z trudności stanowi brak podręczników dla tych sprofilowanych klas, ale dziesięcioro nauczycieli z wielkim zaangażowaniem tworzy własne, wykorzystując dostępne w internecie materiały. Uczennice są bardzo pilne i robią szczegółowe notatki, które służą im w przygotowaniach do egzaminu.

Wielki problem stanowią jednak trudności językowe. Ponieważ prowincja Milne Bay znajdowała się długo w rękach Australijczyków, cała ludność bardzo dobrze mówi po angielsku. Jednak umiejętność pisania w tym języku pozostawia wiele do życzenia. Dziewczyny nie radzą sobie z ortografią, stylem wypowiedzi oraz gramatyką – a właśnie te umiejętności wymagane są na rynku pracy. Szkoła Zawodowa SASTI stale walczy o przetrwanie ze względów finansowych, gdyż rząd prowincji oraz rodzice uczennic nie płacą czesnego lub uiszczają niepełne opłaty. A gdy już pojawią się pieniądze, wydawane są przede wszystkim na podstawowe potrzeby: żywność lub wyposażenie sypialni w internacie.