Wielkie zapotrzebowanie na książki

Nasza grupa „Słowa jak miód“ jest przekonana, że książki są dla rozwoju miejscowych uczennic bardzo potrzebne. Czytanie wpływa – jak wiadomo – na poprawę znajomości ortografii i gramatyki, pomaga szlifować styl wypowiedzi, rozbudza wyobraźnię, która przydaje się przy rozwiązywaniu problemów. Czytanie zwiększa poziom ogólnej wiedzy, wzmacnia kreatywność, tolerancję oraz odwagę podejmowania własnej aktywności. Edukacja bez książek okazuje się bardzo trudna, prawie niemożliwa. Przecież kształcenie to nie tylko wiedza szkolna. Dziewczynom brakuje lektur odpowiednich dla ich wieku, książek, które, w formie zabawy, inspirowałyby je do dalszej edukacji oraz podnosiły poziom ich umiejętności językowych. W ten sposób znacząco zmniejszyłby się ich problemy ze swojego miejsca na rynku pracy. A poza tym własna biblioteka dawałaby szansę na to, by wolny czas kojarzył się po prostu z pięknymi przeżyciami.